مواضيع عشوائية

Top 50 Free Directory Submission Site List to get backlinks

Top 50 Free Directory Submission Site List to get backlinks

Directory submission is one of the great way to increase back links as well as your blog traffics. Here I will go to share a list of free directory submission sites (High PR) that will be surely help you to boast your blog SEO.
Search engine optimization has been changed from couple of years. Once upon a time, Google was ranking a blog / website based on big amount of backlinks. But in 2015 they started to rank blogs based on quality back links. So if you're trying to get high quality links for your blog, then you can use some Of page seo tricks. Like
Along with these tricks, directory submission is also an amazing way to generate quality links. If you're looking for promote your blog, then use properly below directory submission list.

High PR Free Directory Submission list

directory submission list
 1.     1abc                          PR = 7
 2.     1Websdirectory             PR = 7
 3.     2.0websites                 PR = 7
 4.     2011devsummit            PR = 6
 5.     247Webdirectory           PR = 6
 6.     2daydir                       PR = 6
 7.     4169fo                        PR = 6
 8.     9Dir                           PR = 6
 9.     9Sites                         PR = 6
 10.     9w1                           PR = 6
 11.     A1Webdirectory            PR = 6
 12.     Dondir                       PR = 6
 13.     Dynn                          PR = 6
 14.     Elitesitesdirectory          PR = 6
 15.     Ellysdirectory                PR = 6
 16.     Enforum                     PR = 6
 17.     Eslovar                       PR = 6
 18.     Ewebresource               PR = 6
 19.     Exospy                        PR = 6
 20.     Abacusseo                   PR = 5
 21.     Abc-Directory               PR = 5
 22.     Abigdir                       PR = 5
 23.     Acewebdirectory            PR = 5
 24.     Add2us                       PR = 5
 25.     Addbusiness               PR = 5
 26.     Fer-Bl                        PR = 5
 27.     Fileindex                    PR = 5
 28.     Find-Me-In                PR = 5
 29.     Findyourlinkfo             PR = 5
 30.     Firmpay                    PR = 5
 31.     Flamesofc                  PR = 5
 32.     Forbfd                      PR = 5
 33.     Freedirectory             PR = 5
 34.     Freedirectorysubmit     PR = 5
 35.     Freelinkdir                 PR = 5
 36.     Freeprwebdirectory      PR = 5
 37.     Freetoprankdirectory    PR = 5
 38.     Free-Url-Submit          PR = 5
 39.     Freewebsitedirectory    PR = 5
 40.     Freshtv                     PR = 5
 41.     Gainweb                   PR = 5
 42.     Addlink                     PR = 4
 43.     Addlinkzfree               PR = 4
 44.     Addsitefo                  PR = 4
 45.     Afreeurlfo                 PR = 4
 46.     Agrieducation            PR = 4
 47.     Alistdirectory             PR = 4
 48.     Allnicesites                PR = 4
 49.     Allstatesusadirectory    PR = 4
 50.     Alwayslinks                PR = 4
 51.     Ananar                     PR = 4
 52.     Aoldir                       PR = 4
 53.     Archivd                     PR = 4
 54.     Archiveoflinks             PR = 4
 55.     Atgear                      PR = 4
 56.     Auhana                    PR = 4
 57.     Authml                     PR = 4
 58.     B2bdir                      PR = 4
The above post was that free directory submission site list. Hopefully these websites list will be help you to get quality backlinks. So submit your blog URL and details on these directories that will surely help to getting hing quality links.
Top 50 Free Directory Submission Site List to get backlinks Top 50 Free Directory Submission Site List to get backlinks Reviewed by Caroline Bardahan on 6:18 PM Rating: 5

No comments:

إعلان بالصفحة الرئيسية

Powered by Blogger.